BÁO KHÓI, BÁO CHÁY ĐỘC LẬP DÙNG PIN + NGUỒN 220V SDS-9V425

300,000 240,000

Đầu báo khói quang độc lập ( không cần trung tâm)
Dùng Pin 9V