Đầu báo khói quang 02 dây SD-2W816

260,000

Đầu báo khói quang 02 dây