Đầu báo khói quang 02 dây SDS-9V807-2

Đầu báo khói quang độc lập ( không cần trung tâm)
Dùng Pin 9V ( thông dụng trên thị trường.), Pin dùng: 8-12 tháng
Báo pin yếu: báo được 7-15 ngày trước khi hết pin hẳn
Có nút test ( tiện cho viêc kiểm tra định kỳ hàng tuần- hàng tháng)
Tự động Reset, lắp trần
Trang thái báo động: Còi hú và đèn nháy
Độ ổn định cao – Thiết kế :Chống bụi, chống côn trùng, chống ánh sáng
Vùng hoạt động: chiều cao 6m (20m2), chiều cao 6-12m (20-40m2)
Kích thước: 105mm x 59mm