Đầu báo khói quang 02 dây SDS-9V807-2

220,000

Đầu báo khói quang 02 dây