Đầu đọc vân tay, mật mã, thẻ từ độc lập trong nhà – NCN-VT06

2,600,000 2,210,000

Đầu đọc vân tay – mật mã – thẻ từ  độc lập trong nhà – nhỏ gọn