Đầu đọc vân tay, mật mã, thẻ từ độc lập trong nhà – NCN-VT06

Đầu đọc vân tay – mật mã – thẻ từ  độc lập trong nhà – nhỏ gọn
Hoạt động độc lập, trực tiếp với Khóa
Có modun role rời cho nguồn thường
03 cách mở Khóa: vân tay – mật mã – thẻ từ
Bộ lưu trữ: 500 vân tay –  500 mã PIN + 500 thẻ
Chuẩn mã PIN ( 4-6 số)
Loại thẻ hỗ trợ: thẻ 125KHz EM  ( rất phổ biến)
Hỗ trợ: Wiegand 26~44 output, Pulse mode
Hỗ trợ nút nhấn Doorbell