Khóa từ nam châm điện tử thông mình -NCN-KTBASIC02

1,800,000

1. Mở bằng thẻ từ , chuẩn thẻ HID và EM 125KHz : 2000 thẻ
– 2. Mở bằng Password : 2000 user
– 3. Mở bằng Nút Exit
– Phù hợp với nhiều loại cửa : Cửa nhỏ….