Remote 1 nút QN-RD208X

Remote RF 2 nút
tần số : 315/ 433 MHz
chất liệu: kim loại