Thẻ từ LT18

Thẻ từ RFID

Chất liệu: Kim loại
Tần số: 125KHz